Decydując się na budowę obiektu mieszkalnego, musimy wziąć pod uwagę nie tylko ukształtowanie i uzbrojenie działki budowlanej, ale także dobór odpowiednich materiałów, z których to zbudowany będzie obiekt.

Budowa domów

W chwili obecnej istnieje wiele rozwiązań technologicznych, dotyczących budowania domów. Budownictwo tradycyjne opierało się na podstawach betonowych (fundamenty i ławy fundamentowe) i cegle ceramicznej (ściany). Dzisiaj coraz częściej sięgamy po pustaki typu max, jak również i prefabrykaty oraz bale drzewne (budowa kanadyjska). W czasach powojennych pokrycia dachowe stosowano z rakotwórczego eternitu oraz blachy. Obecnie bardzo popularna stała się blachodachówka i dachówka ceramiczna.

Rozpoczynając budowę domu jednorodzinnego, pamiętamy o początkowym wytyczeniu geodezyjnym budynku. Następnie na plac budowy wjeżdżają koparki oraz koparko-ładowarki, które maja za zadanie przeprowadzenie robót gruntowych. Później wylewane są fundamenty, ławy i ściany fundamentowe i wykonywane kolejno: podsypka pod podłoże betonowe, kanalizacja stanu zerowego, przepusty kanalizacyjne (wodne i energetyczne), izolacje termiczne i przeciw wilgoci. Po tych czynnościach, związanych z przygotowaniem podłoża, przystępujemy do budowania ścian. Tę czynność musi wykonać wykwalifikowany murarz.

Są to:

  • ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne,
  • ściany działowe,
  • stropy,
  • słupy,
  • schody żelbetowe,
  • podciągi i wieńce.

Stanowi to podstawę do rozpoczęcia prac nad zadaszeniem obiektu, czyli wykonaniem więźby dachowej, pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i kominów. Po wykonaniu tych wszystkich czynności, otrzymujemy dom w stanie surowym.

na-budowie

Stan deweloperski obejmuje: montaż okien i drzwi zewnętrznych, a także bramy garażowej, rozprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej,centralnego ogrzewania(opcjonalnie droższa wersją jest bardzo modne ostatnio ogrzewanie podłogowe),elektrycznej, telekomunikacyjnej i alarmowej. Jeśli mamy już sprawnie działające instalacje firma może przystąpić do wykonania ocieplenia budynku wraz z elewacją i cokołem oraz podbitki dachowej, parapetów zewnętrznych, tynków wewnątrz budynków, szlichtów betonowych z izolacjami,ocieplenia dachu i zamontowania regipsów.

Na tej czynności kończy się oddanie budynku w stanie deweloperskim. Otrzymujemy jednak dom w stanie niekompletnym, dlatego zlecający budowę najczęściej wybierają opcję „pod klucz”.n.pl.

Ostatnia faza wykończeniowa obiektu obejmuje wybudowanie kompletnej kotłowni z grzejnikami,parapety wewnętrzne,wykończenie ścian i podłóg,prace hydrauliczne (montaż instalacji sanitarnej),osadzenie schodów i tarasów, wykonanie balustrad i drzwi wewnątrz budynku. Później pozostaje już tylko wykonanie podjazdów (najczęściej z kostki brukowej), zasadzenie trawników oraz wykonanie ogrodzenia i przyłączy wodnych , kanalizacyjnych,energetycznych i gazowych.

W ten właśnie sposób otrzymujemy dom wybudowany „od podstaw pod klucz” i możemy cieszyć się jego użytkowaniem przez długie lata.

Projekty budowlane

Projekt budowlany jest niezbędnym dokumentem, pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę danego obiektu. Jest to zestaw rysunków architektonicznych i dokumentacji,które dotyczą wykonania budowli, zgodnie z prawem budowlanym.

Rysunki maja za zadanie określić kształt i wielkość budynku, jego umiejscowienie na działce budowlanej,podział na pomieszczenia, znajdujące się we wnętrzu obiektu, a także rodzaje materiałów, użytych do jego wykonania. Dotyczą one przede wszystkim: rzutu fundamentów,parteru i poszczególnych pięter, więźby dachowej, stropów i nadproży, dachu, elewacji, stolarki dachowej i okiennej oraz wszelkich instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku.

Dokumentacja budowlana to opis techniczny całego projektu architektonicznego i konstrukcyjnego. Jest to opis rozwiązań, zastosowanych wewnątrz budynku. W jej skład wchodzi ponadto opis powierzchni użytkowej i całkowitej oraz poszczególnych pomieszczeń.

Drugą część stanowi opis techniczny konstrukcji. Dotyczy on materiałów, z których wykonane są wszystkie elementy budowli i sposób ich tworzenia. Finalną odsłoną dokumentacji są podstawowe obliczenia konstrukcyjne.

Kolejnymi bardzo istotnymi informacjami, zawartymi w projekcie budowlanym są sieci uzbrojenia działki,metody odprowadzania ścieków oraz dane komunikacyjne, związane z dojazdem do posesji(przy uwzględnieniu układu zieleni), przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejącej już zabudowy. Ważną rolę odgrywa tez charakterystyka energetyczna, a co za tym idzie instalacyjna obiektu. Niezbędne są tutaj oświadczenia odpowiednich jednostek państwowych, zapewniających usługi z zakresu energii elektrycznej, gazu, wody,ogrzewania, kanalizacji, telekomunikacji oraz komunikacji lądowej. W wielu przypadkach wymagane są również badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne.

Nad całością wykonania projektu musi czuwać osoba z odpowiednimi uprawnieniami inżynierskimi, czyli architekt z przynależnością do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. On także odpowiedzialny jest za całość projektu i jego zgodność z obowiązującymi w kraju normami i zatwierdza swoim podpisem wszelkie zmiany, naniesione w projekcie.