Płyta fundamentowa jest interesującym rozwiązaniem dla osób, które zdecydowały się na budowę domu bez piwnicy. Wybór takiego sposobu fundamentowania pozwoli na zdecydowane ograniczenie zakresu robót ziemnych. Nie trzeba będzie robić bardzo głębokich wykopów, wystarczy jedynie zdjąć zarośniętą ziemię oraz warstwy nienośne gruntu.

Płyty fundamentowe – sposób układania

Gdy po usunięciu ziemi z roślinami zostaną odkryte grunty niewysadzinowe czyli paski, można od razu wylać chudy beton. Natomiast jeżeli pod ziemią roślinną znajdują się grunty wysadzinowe należy w pierwszej kolejności ułożyć warstwę zagęszczanego piasku, żwiru lub tłucznia albo też na obrzeżach płyty do głębokości przemarzania gruntu zrobić tak zwane ostrogi z chudego betonu, a dopiero później położyć pod nią podkład z betonu. Następnie rozkłada się zbrojenie i wylewa się beton klasy co najmniej C 20/25.

Płyta zasadnicza pod domy jednorodzinne posiada najczęściej grubość 18-30 cm. Zbrojenie z siatki podstawowej musi być wykonane na dole oraz na górze płyty. W miejscach, w których mają zostać postawione ściany konstrukcyjne, należy dozbroić płytę. Pod ścianami najważniejsze jest dozbrojenie jej dolnej części, ponieważ pod wpływem ciężaru płyta będzie zginana, a jej dół rozciągnie się. Natomiast w polach przęsłowych ze względu na odpowiedni wybór podłoża dozbrajamy górę.

Na termico.info poznacie możliwości jakie daje płyta fundamentowa.

Ułożenie izolacji

Izolacja termiczna płyty fundamentowej może być ułożona w na dwa sposoby, czyli na płycie albo jeszcze przed ułożeniem zbrojenia na chudym betonie. Pod płytę fundamentową można umieścić styropian o odpowiedniej gęstości, czyli co najmniej EPS 250 036, albo nawet polistyren ekstrudowany, który ma większą odporność na ściskanie. Kiedy termoizolacja jest układana na płycie, można ją zrobić ze styropianu gorszej klasy, czyli przykładowo EPS 100 038 Dach/Podłoga . Warstwa termoizolacji zawsze powinna wynosić 10-15 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej nie jest konieczna. Wykonując płytę fundamentową z betonu wodoszczelnego, izolacja może być pominięta. Jeżeli jednak ma być ona zrobiona z betonu, który nie ma właściwości wodoszczelnych, już na warstwie chudego betonu należy ułożyć izolację, na przykład papę lub też folię.

O ile te najczęściej spotykane fundamenty zwyczajowo posadowią się głębiej, niż przemarza grunt, o tyle płytę fundamentową możemy położyć powyżej głębokości przemarzania, czyli w przestrzeni pomiędzy 50 a nawet 80-140 cm poniżej powierzchni terenu. W domach wznoszonych na zachodzie płyty są wykonywane na głębokości zaledwie 30 cm. Polska Norma nakazuje, by fundamentowanie było zrobione przynajmniej 50 cm poniżej poziomu terenu.

Ciepły fundament – płyta fundamentowa z systemem ogrzewania

Decydując się na połączenie płyty fundamentowej oraz systemu ogrzewania, zabetonowuje się w niej stalowe rury oraz agregat z grzałkami elektrycznymi lub też nagrzewnicę wodną.

Ogrzewanie płyty odbywa się poprzez rozprowadzenie ciepłego powietrza w zabetonowanych w niej ocynkowanych rurach. Tak nagrzana płyta działa jak akumulator ciepła, który dostarcza tyle energii cieplnej, ile jest na dany moment potrzebne. Ponadto w przypadku przerwy w dostawie prądu ciepło utrzymuje się w domu dłużej niż dostarczane przez pozostałe systemy ogrzewania. Dopiero po kilku dniach płyta fundamentowa jest całkowicie zimna. Obsługa systemu grzewczego ciepłego fundamentu jest niezwykle prosta, ogranicza się jedynie do odpowiedniego zaprogramowania termostatu ściennego umieszczonego w ogrzewanym pomieszczeniu.