Przemysł to gałąź gospodarki, w którym na wielką miarę odbywa się wydobywanie pokładów naturalnych i przystosowywanie ich do wielkości potrzeb obywateli. Do tego celu stosuje się podział pracy i maszyny. Przemysł spełnia wiele zadań, które zaprezentowano poniżej:

  • produkcyjna – pozyskiwanie i przetwórstwo
  • przestrzenna – pogłębia rozkwit miast, modyfikacje w środowisku, ożywia proces urbanizacji
  • społeczna – budowanie nowych miejsc pracy, rozkwit technologii i techniki, lepsze warunki życia
  • ekonomiczna – pozyskiwanie surowców, wytwarzanie różnych towarów i energii
Wykres Produkcji Przemysłowej w Polsce
Produkcja przemysłowa w Polsce rosła nieprzerwanie od 1992 roku!

Przemysł można pogrupować na ciężki i lekki. Pierwszy, np. budowlany, chemiczny, mineralny, zbrojeniowy, elektromaszynowy, obejmuje produkcję maszyn oraz półproduktów. Przede wszystkim skupia się na dostarczaniu ich potrzebującym przemysłom, a w o wiele niższym stopniu konsumentom. Powoduje olbrzymie zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Polskim produktem przemysłowym roku 2013 został wózek piekarniczy przeznaczony do zakładów gastronomicznych!

Jeżeli chodzi o przemysł lekki, to dotyczy on produkcji towarów masowego użytku. Zaliczamy do niego przemysł włókienniczy, odzieżowy, spożywczy, szklany czy ceramiczny. Obecnie na polski rynek wchodzi paletyzacja usług przemysłowych!

 

Produkcja Przemysłowa w roku 2012

Ostatnia wartość
(VII 2012)
Zmiana Poprzednia wartość
(VI 2012)
Wartości ekstremalne
5.2% 4 wzrost 1.2% Największa: 23.5% (III 2004)
Najmniejsza: -15.3% (I 2009)
Kraj Źródło
Polska (Europa) Gówny Urząd Statystyczny