Definicja produktu w nauce o marketingu mówi że jest to każdy przedmiot dostępny w gospodarce. Odnosi się do wszystkich dóbr materialnych, usług, firm oraz pomysłów. Elementarnym celem spełnianym przez dowolny produkt jest zaspokajanie zapotrzebowania usługobiorców. Dodatkowo ważne jest, aby wyroby były łatwe w zastosowaniu, a zarazem ciekawe wizualnie.

[embedplusvideo height=”300″ width=”580″ standard=”http://www.youtube.com/v/J43EmWBbWAE?fs=1″ vars=”ytid=J43EmWBbWAE&width=580&height=300&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5399″ /]

Ze względu na przeznaczenie towary dzielimy na:

  • konsumpcyjne,
  • produkcyjne.
Szpilki - produkt pożądany przez kobiety
Jeden z najbardziej pożądanych produktów wśród kobiet – Buty!