Z usług korzystamy codziennie. Wiążą się one z działalnością nieprodukcyjną. Tak jak i produkty, usługi zaspokajają określone potrzeby ludzi. Wykonywane są z udziałem nabywcy, najczęściej w celach komercyjnych.

Klientem może być zarówno osoba fizyczna, firma ale też inne instytucje.

Do usług zaliczają się czynności namacalne i niematerialne. Materialne to np. wykonywanie określonych rzeczy, sprzedaż, hotele, transport, naprawy, a niematerialne – porada, ochrona zdrowia, opieka społeczna, aktywność sportowa lub reprezentowanie kogoś. Skutkiem świadczenia usług nie są wartości majątkowe i fizyczne, a wartości niematerialne typu wiedza, informacje, porady, poprawa wyglądu, zdrowia, kwalifikacje pracownicze, bezpieczeństwo, radość.