Z usług korzystamy codziennie. Wiążą się one z działalnością nieprodukcyjną. Tak jak i produkty, usługi zaspokajają określone potrzeby ludzi. Wykonywane są z udziałem nabywcy, najczęściej w celach komercyjnych.

Klientem może być zarówno osoba fizyczna, firma ale też inne instytucje.

[embedplusvideo height=”280″ width=”480″ standard=”http://www.youtube.com/v/blNgt6JeYes?fs=1″ vars=”ytid=blNgt6JeYes&width=480&height=280&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6622″ /]

Do usług zaliczają się czynności namacalne i niematerialne. Materialne to np. wykonywanie określonych rzeczy, sprzedaż, hotele, transport, naprawy, a niematerialne – porada, ochrona zdrowia, opieka społeczna, aktywność sportowa lub reprezentowanie kogoś. Skutkiem świadczenia usług nie są wartości majątkowe i fizyczne, a wartości niematerialne typu wiedza, informacje, porady, poprawa wyglądu, zdrowia, kwalifikacje pracownicze, bezpieczeństwo, radość.